Aannemer: Ballast Nedam/BAM

Partner: BTB Riedas

Status: Gerealiseerd

In de nieuwe Stationshal krijgen reizigers straks het comfort en de ruimte dat past bij dit internationale spoorknooppunt. Het ontwerp en de bouwtechniek van het stationsgebouw zijn vooruitstrevend. Elk stuk glas, beton en staal is anders, elke stap in de bouw een kunststuk.

De organische vormen die gebruikt zijn in de architectuur (UN Studio) zorgen voor complexiteit in de bouw. Geen hoek is hetzelfde. Dat ziet er prachtig uit, maar betekende ook een immense uitdaging voor de uitvoering. Hoewel de bouwcombinatie gewend is in betonconstructies te ontwerpen en te begroten, was de moeilijkheidsgraad voor dit project van een andere orde. Gekozen is om bij de opzet van de staalconstructie gebruik te maken van scheepsbouwtechniek. Voor deze unieke techniek is gekozen omdat dit logistieke en technische voordelen oplevert. Zo worden bijvoorbeeld de risico’s van zetting van het beton geminimaliseerd en is staal veel lichter dan beton.

Naast het dak zijn ook diverse andere constructieve elementen in staal uitgevoerd, het meest opvallende element is de Fronttwist. Dit sterk dubbel gekromde element staat centraal in de hal en draagt het merendeel van het dak. Door de complexe vormen is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het vervormen van staal biedt. Tijdens de bouw is het station in gebruik gebleven. De reizigersstroom verliep tijdens de bouw op een veilige manier.